1. Vietcombank
– Chủ tài khoản: Chu Thanh Phong
– Số tài khoản: 0711000277255
– Chi nhánh: Thanh Xuân

2. ACB
– Chủ tài khoản: Chu Thanh Phong
– Số tài khoản: 5422687
– Chi nhánh: Hà Nội

3. Viettinbank
– Chủ tài khoản: Chu Thanh Phong
– Số tài khoản: 104867817938
– Chi nhánh: Láng Hòa Lạc

4. BIDV
– Chủ tài khoản: Chu Thanh Phong
– Số tài khoản: 22210000332728
– Chi nhánh: Thanh Xuân

5. Agribank
– Chủ tài khoản: Chu Thanh Phong
– Số tài khoản: 1302205297727
– Chi nhánh: Trung Yên

6. TECHCOMBANK
– Chủ tài khoản: Chu Thanh Phong
– Số tài khoản: 19030359878017
– Chi nhánh: Đông Đô